eHuisartspraktijk.nl

Gezondheidsrecht - Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen - Wmcz

De overheid wil dat personen die (deels) afhankelijk zijn van zorgverlening, zelfstandig invloed op die zorgverlening kunnen uitoefenen. Voor dit doel is in 1996 de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ) in het leven geroepen. Cliënten van instellingen in de gezondheids-, ouderen en welzijnszorg hebben inspraak via de Cliëntenraad.  
€ 23,20

Kenmerken

120 minuten
1 accreditatiepunt + certificaat
365 dagen

 Inhoud

Voor wie:
Deze cursus is bedoeld voor mensen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en de kennis met betrekking tot gezondheidsrecht willen verdiepen.

Doel:
Deze e-learning module draagt bij aan de competenties van de cursist om zijn of haar kennis met betrekking tot de wet- en regelgeving rond medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen te vergroten.