eHuisartspraktijk.nl

Gezondheidsrecht - Bopz

In de e-learning module Wet Bopz wordt de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) toegelicht. In de Wet Bopz is omschreven wanneer iemand onvrijwillig in een psychiatrisch ziekenhuis mag worden opgenomen of behandeld. Het voornaamste doel van de Wet Bopz is het bieden van rechtsbescherming aan personen die hiermee worden geconfronteerd.  
€ 25,75

Kenmerken

120 minuten
1 accreditatiepunt + certificaat
365 dagen

 Inhoud

Voor wie:
Deze cursus is bedoeld voor mensen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en de kennis met betrekking tot gezondheidsrecht willen verdiepen.

Doel:
De cursus Wet Bopz draagt bij aan de competenties van de cursist om zijn of haar kennis met betrekking tot de wet- en regelgeving te vergroten. Deze cursus is nog niet aangepast aan de wijzigingen in het kader van de nieuwe wet Zorg en Dwang. Zodra deze wet door de Kamer is, zullen wij een nieuwe versie van de e-learning publiceren.