eHuisartspraktijk.nl

Diabetes mellitus

In deze e-learning-module staat het onderwerp Diabetes Mellitus centraal. Bij diabetes kan het lichaam de bloedsuikerspiegel niet op het juiste peil houden: het lichaam maakt te weinig insuline aan of het lichaam reageert niet op insuline. 
€ 28,-

Kenmerken

120 minuten
1 accreditatiepunt + certificaat
365 dagen

 Inhoud

Deze training is bedoeld om kennis over diabetes op te frissen. De inhoud is opgebouwd rondom één of meerdere casussen. De training bestaat uit vier onderdelen:

  • Pretoets, een indruk van de parate kennis.
  • Theoretische kennis:
  • Oefencasussen: kennis en ervaring gebruiken om enkele praktijkgerelateerde casussen op te lossen.
  • Posttoets: toetsing van de opgedane kennis.

Het accent van de cursus ligt bij het verzorgen van een zorgvrager met diabetes. De leeractiviteiten zijn vooral cognitief van aard, gericht op de basiskennis van anatomie en fysiologie van diabetes. Andere onderdelen zijn het herkennen van hypo- en hyperglykemie, het bepalen en interpreteren van de bloedsuikerwaarde en de verslaglegging van diabeteszorg.

Voor wie:
Voor praktijkmedewerkers die betrokken zijn bij de behandeling van zorgvragers met Diabetes mellitus, praktijkverpleegkundigen, -ondersteuners en doktersassistenten.

Doel:
De cursist kan na het volgens van deze training de meest voorkomende verschijnselen van diabetes herkennen, analyseren en informatie geven aan de zorgvragers en familie.