eHuisartspraktijk.nl

COPD

Chronische obstructieve longziekten hebben grote beperkende invloed op het leven van zorgvragers. De cursus COPD behandelt verschijnselen en klachten van zorgvragers aan de hand van casussen uit de praktijk.
€ 33,-

Kenmerken

120 minuten
1 accreditatiepunt + certificaat
365 dagen

 Inhoud

Voor wie:
De e-learning module is gericht op praktijkverpleegkundigen, -ondersteuners en doktersassistenten die betrokken zijn bij de behandeling van zorgvragers met COPD.

Doel:
Na het doorlopen van de cursus kan de cursist de signalen van COPD herkennen en de zorgvrager adequaat informeren.

De inhoud is opgebouwd rondom meerdere casussen uit praktijk. De training bestaat uit vier onderdelen:

  • Pretoets: geeft de cursist een indruk van de parate kennis.
  • Theoretische kennis: de kennis die nodig is om het beroep in de praktijk volgens protocol te kunnen uitvoeren zoals: anatomie/fysiologie/pathologie, omgang met zorgvragers met COPD, inhalatie en zuurstoftoediening.
  • Oefencasussen: kennis en ervaring gebruiken om enkele casussen op te lossen.
  • Eindtoets: uw kennis wordt getoetst met meerkeuzevragen.

Accreditatie:  de cursus is geaccrediteerd bij V&VN, NVvPO en bij NVDA/CADD.