eHuisartspraktijk.nl

COPD

COPD is een afkorting van een term uit het Engels: Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Dit betekent Chronische Obstructieve Longziekte, oftewel een langdurig blijvende longziekte met vernauwing van de luchtwegen.  
€ 25,-

Kenmerken

120 minuten
1 accreditatiepunt + certificaat
365 dagen

 Inhoud

In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:
Het ziektebeeld COPD, Omgaan met zorgvragers met COPD en behandeling van COPD (Inhalatie, medicatie en zuurstof).
Verder bevat de cursus twee casussen. 

Leerdoel
Na het doorlopen is de cursist in staat om adequaat om te gaan met een zorgvrager met COPD. De cursist kan signalen van COPD herkennen en kan op de juiste manier hierop reageren.

Doel:
Na het doorlopen van de cursus kan de cursist de signalen van COPD herkennen en de zorgvrager adequaat informeren.

De inhoud is opgebouwd rondom meerdere casussen uit praktijk. De training bestaat uit vier onderdelen:

  • Pretoets: geeft de cursist een indruk van de parate kennis.
  • Theoretische kennis: de kennis die nodig is om het beroep in de praktijk volgens protocol te kunnen uitvoeren zoals: anatomie/fysiologie/pathologie, omgang met zorgvragers met COPD, inhalatie en zuurstoftoediening.
  • Oefencasussen: kennis en ervaring gebruiken om enkele casussen op te lossen.
  • Eindtoets: uw kennis wordt getoetst met meerkeuzevragen.

Voor wie:
Verzorgenden (IG), ( praktijk)verpleegkundigen, praktijkondersteuners en doktersassistenten die betrokken zijn bij de behandeling van zorgvragers met COPD.

Accreditatie:  de cursus is geaccrediteerd bij V&VN, NVvPO en bij Kabiz.