eHuisartspraktijk.nl

Zorgleefplan

In het zorgleefplan worden behoeften, voorkeuren, vragen of doelen van de cliënt vastgelegd. Aan de hand van het zorgleefplan kan iedere medewerker de best passende ondersteuning bieden. De gemaakte afspraken worden door de medewerker vastgelegd en in de uitvoering gerapporteerd. Kennis van correct rapporteren in het zorgleefplan is cruciaal: het vergroot de betrouwbaarheid van iedere zorgmedewerker richting zijn cliënt en alle betrokkenen. 
€ 33,-

Kenmerken

70 minuten
1 accreditatiepunt + certificaat
365 dagen

 Inhoud

Voor wie:
Zorgverleners, doktersassistenten, praktijkondersteuners, praktijkverpleegkundigen, betrokken bij zorgvragers in de thuiszorg, zorghotels en andere vormen van kleinschalig wonen. 

Accreditatie:
De module is geaccrediteerd bij V&VN en NVDA/CADD..

Doel:
De e-learning module verschaft concrete kennis voor het toepassen van het Zorgleefplan in de praktijk. De module Zorgleefplan levert efficiency op in het werken met het Zorgleefplan in uw dagelijkse praktijk.De cursist wordt door middel van een verhaallijn door de theorie geleid. Het uitgangspunt is de zorg rondom een cliënt die, door het juist rapporteren in het zorgleefplan door de cursist (en daardoor een juiste continuïteit van zorg kan bieden), verbetert. De cursist doorloopt hiervoor verschillende opdrachten en kan zo nodig bijbehorende theorie raadplegen.

Inhoud:
Om de stof goed eigen te maken, wordt een quiz aangeboden met meerdere, korte vragen. Hiermee kan hij zichzelf controleren of de leerstof wordt beheerst. De cursus wordt afgesloten met een toets bestaande uit 15 vragen.