eHuisartspraktijk.nl

Wet zorg en dwang (Wzd)

Per 1 januari 2020 is de nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd) ingegaan, ter vervanging van de Wet Bopz. In de Wet zorg en dwang zijn de criteria rondom onvrijwillige zorg voor mensen met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening vastgelegd. Deze cursus legt de wet op een laagdrempelige en beknopte manier uit en richt zich door middel van casuïstiek op de praktische betekenis voor de zorgverlener.
€ 25,-

Kenmerken

70 minuten
2 accreditatiepunt + certificaat
365 dagen

 Inhoud

Leerdoel

Na het doorlopen is de cursist bekend met de Wet zorg en dwang, voor zover deze van belang is voor zijn/haar dagelijkse werkzaamheden. Hij/zij kan benoemen wat onvrijwillige zorg is en in welke situaties deze ingezet mag worden. Daarbij weet de cursist welke stappen gevolgd moeten worden indien de Wet Zorg en dwang van toepassing is.

Doelgroep
De cursus is bedoeld voor iedere zorgverlener die in meer of mindere mate te maken heeft met de Wet zorg en dwang. Dit geldt dus voor iedereen die zorg verleent aan zorgvragers met een verstandelijke beperking of een psychogeriatrische aandoening.

Disclaimer
Deze cursus is ontwikkeld met de informatie die in januari 2020 bekend was over de Wet zorg en dwang. Op dat moment waren er nog onduidelijkheden in de uitwerking van de wet. Het signaal is bekend bij de minister dat er nog verdere specificaties nodig zijn. De minister heeft in juni 2019 bekend gemaakt dat 2020 een overgangsjaar wordt. Het is dus goed mogelijk dat op korte termijn nieuwe informatie vrijkomt of bestaande zaken nog wijzigen, waardoor de cursus niet meer actueel is. SDB Academy streeft ernaar om de cursus in de toekomst van updates te voorzien, wanneer hier aanleiding voor is.

Doorlooptijd en accreditatie
De doorlooptijd is ongeveer 1 uur en de cursus is met 2 punten geaccrediteerd bij V&VN.


(De wetswijziging van oktober 2020 heeft geen invloed gehad op de inhoud van deze cursus.)