eHuisartspraktijk.nl

Gezondheidsrecht - Wet bescherming persoonsgegevens - Wbp

Iedereen heeft het recht te weten waarom en hoe een organisatie persoonsgegevens verwerkt. Rechten over persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wbp. Soms kunnen personen hun persoonsgegevens laten blokkeren, bijvoorbeeld bij misbruik. Dienstverleners zijn daarom wettelijk verplicht persoonsgegevens goed te beschermen. Ook mogen zij alleen persoonsgegevens verwerken als daar een goede reden voor bestaat.  
€ 25,75

Kenmerken

120 minuten
2 accreditatiepunt + certificaat
365 dagen

 Inhoud

Voor wie:
Deze cursus is bedoeld voor mensen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en de kennis met betrekking tot gezondheidsrecht willen verdiepen.

Accreditatie: de cursus is geaccrediteerd bij NVDA/CADD.

 

Doel:
Deze e-learning module draagt bij aan de competenties van de cursist om zijn of haar kennis met betrekking tot de wet- en regelgeving rond de Wet bescherming persoonsgegevens te vergroten.