eHuisartspraktijk.nl

Verslaglegging, overleg en overdracht

Bij triage moet de triagist komen tot een goede beoordeling van de urgentie bij een zorgvraag. De triagist is niet de enige schakel in dit proces. De triagist heeft het eerste contact met de beller en kent een urgentie en vervolgactie toe. De (regie)arts is hiervoor eindverantwoordelijk. Goede samenwerking tussen triagist, (regie)arts, visitearts en centralist van de meldkamer ambulancezorg tijdens overleg en overdracht van informatie is daarom essentieel. Deze samenwerking wordt bevorderd door efficiënte, effectieve communicatie en correcte verslaglegging.
€ 70,-

Kenmerken

120 minuten
2 accreditatiepunt + certificaat
365 dagen

 Inhoud

Je leert in deze cursus wat het belang is van correcte verslaglegging, goed overleg tussen triagist en (regie)arts en van goed informatieoverdracht naar de meldkamer of visiteart. Je leert hóe je dit doet en wat de valkuilen hierbij zijn.

In deze cursus komen de volgende onderdelen aan bod:

  • verslaglegging
  • overleg triagist - arts
  • overdracht naar meldkamer

Voor wie

Deze cursus is bedoeld voor:

  • tiragisten (in opleiding)
  • (regie)artsen (in opleiding)

Accreditatie:

De cursus, inclusief de toets, duurt ongeveer 2 uur en is met 2 punten geaccrediteerd bij NVDA/CADD ondernummer 439872 en met 1,5 punt bij KNMG. Je kunt zelf de punten bijschrijven in je register.

Je kunt de cursus tussentijds afsluiten, de voortgang blijft bewaard. Tip: maak de cursus op een rustig moment.