eHuisartspraktijk.nl

Urgentiedenken

Deze cursus verschaft u inzicht in de denk- en beslisroute van de triagist. Dit inzicht is vooral belangrijk voor huisartsen die op de huisartsenpost de telefonische triage ondersteunen door beschikbaar te zijn voor consultatie door de triagist. In deze cursus leert u hoe urgentiedenken verschilt van diagnosedenken door zelf triage toe te passen. Daardoor krijgt u meer begrip voor de keuzes die de triagist maakt.
€ 60,-

Kenmerken

60 minuten
1 accreditatiepunt + certificaat
365 dagen

 Inhoud

Doelgroep:
Deze cursus is primair bedoeld voor huisartsen en huisartsen in opleiding ten behoeve van hun werk op de huisartsenpost.
Daarnaast is de cursus nuttig voor 5e en 6e jaars geneeskundestudenten omdat deze snel inzicht geeft in wat er van de triagist verwacht wordt.
 
Leerdoelen:
Het geeft u ...
  • een betere basis voor het overleg en de samenwerking met de triagist (tijdens uw dienst als regie- of triagearts);
  • meer begrip voor de reden waarom u, patiënten met een bepaalde urgentiecode beoordeelt (tijdens uw dienst als consult- of visitearts).
Overig
Voor het doorlopen van deze e-learning is ongeveer 1 uur nodig.
 
Accreditatie
Voor huisartsen geaccrediteerd voor 1 punt door ABC1 onder nummer 369366.