eHuisartspraktijk.nl

Triage 2020 - Zwangerschap

In deze e-learning behandelen we de ingangsklachten die te maken hebben met zwangerschap en bijpassende triagecriteria zoals beschreven in de NHG TriageWijzer versie 2020. We hanteren hierbij het boek. Dit doen we omdat ook de landelijke kennistoets hierop gebaseerd wordt en je op deze manier het beste kunt voorbereiden op de toets. 
€ 65,-

Kenmerken

60 minuten
2 accreditatiepunt + certificaat
365 dagen

 Inhoud

Let op; mocht je met een digitaal triagesysteem werken, kan het zijn dat er tussentijdse wijzigingen worden doorgevoerd. Dit wordt, logischerwijs, niet direct doorgevoerd in het boek van de NHG TriageWijzer. Om deze reden kan het zijn dat je een verschil tegen komt tussen wat in de cursus beschreven staat en wat het digitale triagesysteem aangeeft. 

Ingangsklachten zwangerschap

In de NHG TriageWijzer versie 2020 zijn er zes nieuwe ingangsklachten toegevoegd:
-    Zwangerschap en bezorgdheid
-    Zwangerschap en buikpijn 
-    Zwangerschap en overige klachten
-    Zwangerschap en partus
-    Zwangerschap en vaginaal bloedverlies
-    Zwangerschap en vochtverlies 

Als bijscholing om jouw vak goed te kunnen blijven uitvoeren, bieden we deze cursus los aan ten opzichte van de andere medische triage cursussen. Zo kun je gemakkelijk en effectief de nieuwe kennis eigen maken en direct toepassen in de praktijk. 

Na afloop van deze cursus kun je:
•    de juiste ingangsklacht kiezen met betrekking tot zwangerschap;
•    een relatie leggen met triagecriteria en pathologie;
•    de relevante triagecriteria toepassen in het triagegesprek;
•    een juiste interpretatie maken van de triagecriteria;
•    medisch veilig werken met behulp van de triagewijzer en/of de NTS 2020 binnen de ingangsklachten die betrekking hebben tot zwangerschap.

Per ingangsklacht lees en hoor je:
•    een introductie van de ingangsklacht,
•    (medische) achtergrondinformatie horende bij de urgentieklachten,
•    voorbeelden van triagegesprekken,
•    toetsvragen om je kennisniveau te meten.

Doelgroep
Doktersassistenten, verpleegkundigen of andere doelgroepen die de rol van triagist (gaan) vervullen.

Duur en accreditatie:
Het doorlopen van de volledige e-learning duurt ongeveer 120 minuten. De e-learning is geaccrediteerd bij V&VN en voor 2 punten bij NVDA/ CADD.

Om je accreditatiepunten bij te schrijven in het register ontvangen wij graag na het positief afronden van de e-learning je naam en KABIZ-nummer. Je kunt dit mailen naar info@ehuisartspraktijk.nl t.a.v. Sophia Grootes.