eHuisartspraktijk.nl

Rapporteren volgens het Omaha System

Het Omaha System is een classificatiesysteem, terminologie- en codestelsel voor medewerkers in de zorg en welzijnssector. De zorg wordt voortdurend geëvalueerd en zo nodig aangepast. Voor een goede evaluatie zijn de waarnemingen bij de zorgvrager thuis erg belangrijk. Deze waarneming wordt vastgelegd door middel van rapportage.
€ 30,80

Kenmerken

60 minuten
1 accreditatiepunt + certificaat
365 dagen

 Inhoud

Voor wie:
Zorgverleners die werkzaam zijn in de thuiszorg die met het Omaha System gaan werken van niveau 2/3.

Accreditatie:
Geaccrediteerd bij V&VN.

Leerdoel:
Na het volgen van deze e-learningmodule kunt u uw bevindingen systematisch rapporteren volgens het Omaha System.

Inhoud:
De module begint met een korte introductie van het Omaha System. Hierna worden er zes casussen aangeboden waarbij systematisch gerapporteerd moet worden. U koppelt uw observaties op het juiste aandachtsgebied, bedenkt wat er aan de hand kan zijn en kiest een passende vervolgstap.