eHuisartspraktijk.nl

Psychofarmaca (Niveau 3)

Zorgverleners zijn vaak betrokken bij de toediening van geneesmiddelen. Hoewel de arts de eindverantwoordelijkheid draagt voor de keuze en de toediening van medicijnen, dragen ook zorgverleners verantwoordelijkheid vóór, tijdens en na toediening van medicijnen.  
€ 25,-

Kenmerken

120 minuten
2 accreditatiepunt + certificaat
365 dagen

 Inhoud


Deze cursus begint na een korte introductie met een zelftoets om de voorkennis van de cursist te testen. In deze cursus worden de vijf meest gebruikte groepen medicijnen behandeld voor zorgvragers met psychiatrische ziektebeelden: antidepressiva, antipsychotica, anxiolytica, stemmingsstabilisatoren en antidementia.  
De cursus bevat een begrippenlijst en een inleiding, en gaat daarna door middel van casuïstiek per medicijngroep in op de subgroepen, werking, bijwerkingen en interacties.   

De cursus sluit af met een toets en eventueel een herkansing. 

Leerdoel 
Na het doorlopen heeft de cursist zijn of haar kennisniveau verhoogd van de verschillende groepen psychofarmaca die in Nederland gebruikt worden. 

Doelgroep Voor iedere praktijkmedewerker  (niveau 3) die betrokken in bij de behandeling van zorgvragers met medicatie uit de groep Psychofarmaca.

Doorlooptijd en accreditatie 
De doorlooptijd is ongeveer 2 uur. Geaccrediteerd bij V&VN (2 pnt) en NVvPO (1 pnt). Bij Kabiz kunt u de resultaten van deze e-learning bij 'overige nascholingen' noteren.