eHuisartspraktijk.nl

Psychiatrische stoornissen

Deze cursus biedt zorgverleners kennis over veel voorkomende psychiatrische stoornissen, en handvatten om de juiste zorg te kunnen verlenen.
€ 25,-

Kenmerken

60 minuten
1 accreditatiepunt + certificaat
365 dagen

 Inhoud

Inleiding
In (geriatrische) zorginstellingen wordt steeds vaker zorg geboden aan kwetsbare ouderen bij wie (chronische) psychiatrische stoornissen op de voorgrond staan. Dit betekent dat zorgverleners in hun werk te maken krijgen met zorgvragers die andere zorg en begeleiding nodig kunnen hebben.
Deze cursus biedt zorgverleners kennis over veel voorkomende psychiatrische stoornissen, en handvatten om de juiste zorg te kunnen verlenen.


Inhoud
Deze cursus start na een korte introductie met een inleiding in psychiatrische stoornissen. Vervolgens volgt de theorie onderverdeeld in vijf vormen van psychiatrische stoornissen:
Stemmingsstoornis, Persoonlijkheidsstoornis, Psychotische stoornis, Angststoornis, Verslaving.

De theorie wordt ondersteund met casusvoorbeelden, illustraties en mindmaps. De ‘Tot slot’ bevat leestips voor als je meer wilt weten. Een optioneel onderdeel is de ‘Pick & Mix’: een menukaart van werkvormen die gecombineerd kunnen worden met de e-learning.

De cursus bevat geen eindtoets. De cursus wordt afgerond door alle onderdelen en pagina’s te doorlopen. Het onderdeel ‘Pick & Mix’ is optioneel.


Leerdoel
Na het doorlopen heeft de cursist kennis over de verschillende vormen van een psychiatrische stoornis, de symptomen van een psychiatrische stoornis en de do’s en don’ts bij een zorgvrager met een psychiatrische stoornis.

Doelgroep
Deze cursus is voor zorgverleners in de geriatrie maar ook voor zorgverleners die in hun werk te maken kunnen hebben met zorgvragen gerelateerd aan een psychiatrische stoornis of verslaving.

Doorlooptijd en accreditatie
De doorlooptijd is ongeveer 1 uur. Geaccrediteerd bij V&VN.