eHuisartspraktijk.nl

Patiëntveiligheid Awareness

Patiëntveiligheid draait om bewustwording van factoren die met de veiligheid van patiënten te maken hebben. In de zorg wordt bijzonder veel aandacht gegeven aan het thema patiëntveiligheid. Zorginstellingen zetten deze Patiëntveiligheid e-learning training in binnen het kader van het landelijk programma 'Voorkom schade, werk veilig': patiëntveiligheid is hierin namelijk een belangrijk thema.
€ 15,-

Kenmerken

60 minuten
1 accreditatiepunt + certificaat
365 dagen

 Inhoud

Voor wie:
Alle medewerkers die te maken hebben met zorgvragers.

Doel:
Deze training draagt bij aan de competenties van de cursist om veilige zorg te verlenen. Aan de hand van waargebeurde casussen, wordt de cursist bewust gemaakt van het nut en zijn eigen rol bij het verhogen van de patiëntveiligheid. De nadruk ligt daarbij op het melden van (bijna)incidenten.

Inhoud:
In deze cursus wordt via een aantal realistische casussen duidelijk gemaakt dat de individuele zorgprofessional centraal staat bij het veilig verlenen van zorg. Daarna wordt het belang van het melden van (bijna)incidenten duidelijk gemaakt: alleen als er wordt geleerd van wat (bijna) mis ging, kunnen structurele maatregelen worden genomen. Deze e-learning module onderstreept dat het bij het melden van (bijna)incidenten nadrukkelijk niet de bedoeling is een "schuldige" aan te wijzen, en behandelt een theoretisch deel. Als voorbeeld is, in een 'aanverwant onderwerp', de meldprocedure van een aantal ziekenhuizen opgenomen. Daarnaast zijn er aanverwante onderwerpen met extra casussen, een begrippenkader, informatie over het landelijk programma 'Voorkom schade, werk veilig' en onderzoek naar patiëntveiligheid in Nederland.

Accreditatie: Geaccrediteerd bij V&VN. Bij Kabiz kunt u de resultaten van deze e-learning bij 'overige nascholingen' noteren.