eHuisartspraktijk.nl

Omgaan met agressie

Zorgverleners krijgen steeds vaker te maken met agressie. Deze cursus is een introductie op het onderwerp ‘omgaan met agressie’. In deze cursus staat de aanpak van agressie in een ziekenhuisomgeving centraal, maar de handvatten zijn ook toepasbaar in andere situaties.
€ 25,-

Kenmerken

60 minuten
1 accreditatiepunt + certificaat
365 dagen

 Inhoud

In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Wat agressie is, welke vormen van geweld worden onderscheiden en welke persoonlijke factoren het gedrag bepalen.
  • Preventie van agressie door je eigen houding en het toepassen van gesprekstechnieken, zoals luisteren-samenvatten-doorvragen, de BLUS-methode en het stapsgewijs brengen van slecht nieuws.
  • Herkennen van het type agressie, de crisisontwikkeling en de stadia waarin het agressieve gedrag zich opbouwt (ABCD-gedrag) en hoe dit gedrag is om te buigen.
  • Omgaan met agressie door de juiste handvatten toe te passen en het stroomschema te volgen.
  • Een incident na afloop registreren en meewerken aan de vervolgstappen van een eventuele gele of rode kaart en aangifte doen bij de politie.

Voor wie: Zorgverleners die contact hebben met zorgvragers, klanten en bezoekers.

Accreditatie:
Geaccrediteerd bij V&VN, NVvPO en KABIZ.

Doel:In deze cursus leer je hoe je agressie kunt voorkomen en herkennen en krijgt je handvatten voor het handelen in situaties waarin je te maken hebt met agressie.