eHuisartspraktijk.nl

Klinisch Redeneren

Klinisch redeneren is het systematisch beargumenteren van een vakgerichte aanpak van patiënt-gerelateerde problemen. Klinisch redeneren is een oplossingsmethodiek gebaseerd op het koppelen van observaties aan anatomische, fysiologische en medische kennis. Daarnaast is klinisch redeneren één van de vier benaderingswijzen voor het herkennen van vitaal bedreigde patiënten in het VMS veiligheidsprogramma.
€ 28,30

Kenmerken

120 minuten
2 accreditatiepunt + certificaat
365 dagen

 Inhoud

Voor wie:
Klinisch redeneren is toepasbaar door zorgprofessionals die betrokken zijn bij het zorgproces en geconfronteerd wordt met ziekteverschijnselen van zorgvragers, zoals praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners  

Accreditatie:
De module is met 2 punten geaccrediteerd door de V&VN.

Doel:
In de training maak je kennis met de "zes stappen oplossingsstrategie" voor patiënt-gerelateerde problematiek. Aan de hand van casuïstiek uit het ziekenhuis wordt inzicht gegeven in het gebruik van andere benaderingswijzen, zoals EWS/SBAR en ABCDE. De gemiddelde doorlooptijd van deze training is ongeveer vier uur.

Inhoud:
Deze training omvat drie onderdelen. De introductie omschrijft de plaats van klinisch redeneren in het streven naar Kwaliteit van Zorg & Patiëntveiligheid: wat is klinisch redeneren en hoe is klinisch redeneren opgebouwd. Het tweede onderdeel geeft theorie voor klinisch redeneren via uitleg van de zes stappen van klinisch redeneren en korte casuïstiek van enkelvoudige ziektebeelden. Tot slot worden via vijf casussen specifieke delen van de zes stappen belicht. Deze specifieke delen gaan over stoornissen in het bewustzijn, de circulatie, de ademhaling, acute buikklachten en infectieziekten.