eHuisartspraktijk.nl

Klinisch Redeneren

Klinisch redeneren is een oplossingsstrategie voor zorgvrager gerelateerde problematiek: een combinatie van logisch redeneren, intuïtie en toetsing daarvaan, gebaseerd op 'evidence based' handelen. Het doel is om te komen tot de juiste strategie in het verpleegkundig handelen. We maken in deze cursus gebruik van het zes stappenplan dat veel gebruikt wordt in methoden van klinisch redeneren.
€ 25,-

Kenmerken

240 minuten
3 accreditatiepunt + certificaat
365 dagen

 Inhoud

Opbouw:

De theorie van de cursus bestaat uit de volgende onderdelen:

  • inleiding
  • wat is klinisch redeneren
  • de zes stappen binnen klinisch redeneren
  • tot slot 

Na het afronden van de theorie kun je, met behulp van de vijf casussen, de 'zes stappen oplossingsstrategie' oefenen.

Je bent geheel vrij in het doorlopen van de verschillende onderdelen in de cursus.

 

Voor wie:
De cursus is ontwikkeld voor verpleegkundigen en andere zorgverleners (praktijkondersteuners) die zich de theorie van klinisch redeneren eigen willen maken.

Accreditatie:
De module is met 3 punten geaccrediteerd door de V&VN en NVvPO.