eHuisartspraktijk.nl

Inzicht in dementie

In 2050 lijdt naar verwachting 1 op de 44 Nederlanders aan dementie. Dat betekent dat we steeds meer mensen zullen tegenkomen met deze ziekte. Bij dementie wordt vaak alleen gedacht aan geheugenproblemen, terwijl dementie een verzamelnaam is voor meer dan 60 verschillende soorten dementie. De specifieke kenmerken van de stoornissen worden bepaald door de aard, lokalisatie en ernst van de afwijkingen in de hersenen.
€ 28,30

Kenmerken

120 minuten
1 accreditatiepunt + certificaat
365 dagen

 Inhoud

Voor wie:
Iedere professional in de zorg, die in het kader van de ouderenzorg meer wil weten over dementie, zoals praktijkverpleegkundigen, praktijk ondersteuners en doktersassistenten.

Doel:
Na het doorlopen van de cursus heeft de cursist inzicht in wat (het proces) dementie betekent voor: de cliënt, zijn familie en voor zichzelf als zorgverlener, en de wijze waarop de benadering van de cliënt hierop kan worden aangepast.

Accreditatie:
De module is geaccrediteerd bij V&VN (2 pnt) ,NVDA/CADD en NVvPO (1 pnt).

Inhoud:
De e-learning module Inzicht in Dementie behandelt de volgende onderwerpen:
  • oorzaken dementie 
  • herkennen van beginnende dementie
  • signalen van dementie
  • verloop van dementie
  • verschillende benaderingswijzen
  • omgang met familieleden

De e-learning bestaat uit een inleiding, theorie en 5 casussen