eHuisartspraktijk.nl

Intramusculair injecteren

Met een injectie kunnen medicamenten door middel van een injectiespuit snel en nauwkeurig worden toegediend. Een veel gebruikte manier is de intramusculaire injectie; in een spier.  
€ 25,-

Kenmerken

120 minuten
1 accreditatiepunt + certificaat
365 dagen

 Inhoud

Voor wie:
Verpleegkundigen, verzorgenden, doktersassistenten, praktijkondersteuners 

Accreditatie: 
De cursus is geaccrediteerd bij V&VN (2), NVvPO en NVDA/CADD (1).

Doel:
Na afloop van de cursus bent u weer op de hoogte van de theorie rondom intramusculaire injectie en kunt u voorlichting geven over de indicaties, voorbereiding, uitvoering en nazorg van een intramusculaire injectie. Deze e-learning is bedoeld als nascholing en is niet voldoende om bekwaam te raken in het uitvoeren van deze voorbehouden handeling. Hiervoor is een praktijktoets noodzakelijk.

Inhoud:
In de e-learning module Intramusculair injecteren worden de volgende onderwerpen behandeld: de relevante anatomie, indicaties, risico’s en contra-indicaties. Tevens komen het bepalen van de voorkeursplaats, de materiaalkeuze en het gereedmaken injectiespuit en injectietechnieken aan de orde.