eHuisartspraktijk.nl

Incontinentiemateriaal - Advies

De e-learning module Continentiemanagement 2 behandelt diagnostiek en het doel van de diagnostiek. Daarnaast wordt uitgebreid ingegaan op het gebruik van verschillende absorberende incontinentieproducten. Deze cursus is ontwikkeld door inhoudelijke experts, een incontinentieverpleegkundige en een arts/docent.
€ 25,-

Kenmerken

60 minuten
1 accreditatiepunt + certificaat
365 dagen

 Inhoud

Voor wie:
De cursus Incontinentiemateriaal Advies richt zich op zorgverleners die vooral in een adviserende rol betrokken zijn bij de verzorging en begeleiding van zorgvragers met incontinentie, praktijkverpleegkundigen, -ondersteuners, doktersassistenten, apothekersassistenten.

Accreditatie: 
De cursus is geaccrediteerd met 1 punt voor V&VN en bij NVDA/CADD.

Doel:
De cursist is na het doorlopen van deze e-learning module bekend met de diagnostiek van incontinentie en de professionele toepassing van verschillende absorberende incontinentieproducten.

Inhoud:
De cursus start met het behandelen van de anamnese en diagnose. In dit gedeelte gaat de aandacht gaat uit naar het type incontinentie, de ernst, de mogelijke oorzaken en beïnvloedende factoren. Daarna worden de onderdelen en aandachtspunten van het lichamelijk onderzoek genoemd, zoals een buikonderzoek, vaginaal toucher, rectaal toucher en ADL en zelfzorgmogelijkheden. 

De cursus gaat hierna in op het driedaags mictiedagboek. Hierin wordt uitgelegd hoe een schatting van de ernst van de incontinentie kan worden gemaakt. Ook wordt uitgelegd hoe het potentieel dagelijkse verbruik van incontinentieproducten kan worden vastgesteld. In het laatste gedeelte van de training komen diverse typen incontinentieproducten aan bod en algemene instructies ter voorkoming van lekkage en infecties. 

Voorts wordt uitleg gegeven over de urineverzadigingindicator, verschillende incontinentiematerialen en de bijbehorende gebruiksdoeleinden. Tot slot krijgt u instructies voor het professioneel aanleggen van incontinentiematerialen, onder andere via zelf doen, door een ander laten doen en het liggend aanleggen van incontinentiematerialen.
De cursus is geaccrediteerd met 1 punt voor V&VN.