eHuisartspraktijk.nl

Incontinentie - Advies

Incontinentie is een verschijnsel met grote (psychische) impact op het dagelijks functioneren van zorgvragers. De e-learning module Incontinentiemanagement vertelt, met behulp van video, het verhaal van de ervaringen van twee zorgvragers met incontinentieklachten. De cursus is mede ontwikkeld door een incontinentie verpleegkundige. 
€ 25,-

Kenmerken

60 minuten
1 accreditatiepunt + certificaat
365 dagen

 Inhoud

Voor wie:
De cursus Incontinentiemanagement advies richt zich op zorgverleners die vooral in een adviserende rol betrokken zijn bij de verzorging en begeleiding van zorgvragers met incontinentie, praktijkverpleegkundigen, -ondersteuners en doktersassistenten betrokken bij de ouderenzorg.

Doel:
Na het doorlopen van deze cursus hebt u uw kennis over de epidemiologie, oorzaken en gevolgen van incontinentie vergroot/ opgefrist.

Accreditatie: 
De cursus is geaccrediteerd met 1 punt voor V&VN en NVDA/CADD..

De cursus Incontinentiemanagement advies behandelt de verschillende vormen van incontinentie, de diagnostiek en de klachten en ervaringen van twee zorgvragers. Hierbij worden de verschillende onderdelen van het diagnosticeren behandeld, komen de doelen van de anamnese aan bod en wordt ook het doel van het mictiedagboek uitgelegd.

Ook de invloed van incontinentie op het welbevinden en psychosociaal functioneren van een persoon komt in deze cursus aan de orde. Zo worden de gevolgen van incontinentie uiteen gezet, zoals sociaal isolement door schaamte, verstoorde relaties, libidoverlies en angst voor urineverlies. De cursus besteedt veel aandacht aan een verantwoorde zorg voor incontinentie waarbij het welbevinden van de zorgvrager centraal staat.

Tot slot wordt een aantal eenvoudige middelen gepresenteerd om het ongemak van incontinentie te beperken.