eHuisartspraktijk.nl

Handhygiëne

Handhygiëne voorkomt dat micro-organismen van de ene zorgvrager naar de ander worden overgedragen. Goede handhygiëne is de meest eenvoudige en effectieve manier om zorggerelateerde infecties te voorkomen. Zorggerelateerde infecties leiden soms tot ernstige complicaties en verlenging van de ziekteduur. Met een professionele toepassing van handhygiëne zijn risico’s, kosten en ongemakken sterk te reduceren.
€ 35,-

Kenmerken

60 minuten
1 accreditatiepunt + certificaat
365 dagen

 Inhoud

Voor wie:
Alle medewerkers die direct contact hebben met zorgvragers: (huis-)artsen, praktijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners en doktersassistenten.

Doel:
Deze cursus draagt bij aan de competenties van de cursist om veilige zorg te verlenen via de professionele toepassing van handhygiëne.

Accreditatie:  
Deze module is geaccrediteerd bij CvAH, NVvPO, NVDA/CADD en V&VN.

De e-learning module Handhygiëne behandelt de internationale richtlijn van het wassen en ontsmetten van handen, het gebruik van steriele en niet-steriele handschoenen. Daarnaast worden situaties voor het toepassen van handhygiëne bekeken.