eHuisartspraktijk.nl

HKZ-keurmerk voor zzp'ers

Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) heeft een keurmerk voor zzp'ers in de zorg ontwikkeld. Met het keurmerk kun jij als zzp'er aantonen dat je aan wet- en regelgeving voldoet. Dit draagt bij aan jouw kwaliteit van zorg. Ook onderscheidt het keurmerk jou van een collega in loondienst. Dit zorgt ervoor dat zzp'ers in de zorg beter op de kaart komen te staan.
€ 25,-

Kenmerken

90 minuten
0
365 dagen

 Inhoud

Het is de verwachting dat opdrachtgevers in de zorg spoedig het HKZ-keurmerk verplicht stellen voor zzp'ers die in opdracht van hen werken. Jij bent er zelf als ondernemer verantwoordelijk voor dat je aan de eisen van de HKZ-norm voldoet.

In de HKZ-norm 'Zzp'ers in zorg en welzijn' vind je de eisen waaraan je moet voldoen om het keurmerk te kunnen behalen. In de cursus worden deze eisen uitgelegd. Daarnaast worden de stappen voor het behalen van het keurmerk toegelicht. 

Inhoud
De cursus start na een korte introductie met een uitleg wat het HKZ-keurmerk inhoudt. Vervolgens worden de zeven eisen (visie, doelen, professioneel handelen, ondernemerschap, risico’s en mogelijkheden, verbeteren en afspraken met de opdrachtgever) van de HKZ-norm toegelicht aan de hand van een casus en vragen. Het laatste hoofdstuk behandelt de aanvraagprocedure.

Leerdoel
Na het doorlopen kan de cursist het belang, de eisen en stappen voor het behalen van het HKZ-keurmerk benoemen en uitleggen hoe de cursist de invulling hiervan voor de eigen onderneming ziet.

Doelgroep
Zzp’ers in de zorg (die het HKZ-keurmerk willen behalen).

Doorlooptijd 
De doorlooptijd is ongeveer 1,5 uur.