eHuisartspraktijk.nl

Gezondheidsrecht - Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst - WGBO

In de WGBO zijn de rechten en plichten van patiënten en hulpverleners geregeld. Als je een patiënt behandelt, heeft de patiënt op basis van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst een geneeskundige behandelingsovereenkomst met jou, zonder ook maar een contract te hebben getekend. Echter, zowel de zorgverlener als de patiënt moeten zich aan de WGBO houden.
€ 25,-

Kenmerken

120 minuten
3 accreditatiepunt + certificaat
365 dagen

 Inhoud

De e-learning training draagt bij aan de competenties van de cursist om zijn of haar kennis met betrekking tot de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst te vergroten.
 

Onderwerpen: 
Onder andere: Informatieplicht, Informatieverstrekking, Vertegenwoordiging en Aansprakelijkheid.

Accreditatie:
De gemiddelde studiebelasting is ongeveer 2 uur. Accreditatie is verleend (3 punten) door de V&VN en bij NVDA/CADD kunnen de resultaten worden bijgeschreven onder ' overige scholing'.  Deze cursus is niet geaccrediteerd voor huisartsen.