eHuisartspraktijk.nl

Gezondheidsrecht - Wkkgz - HA

De overheid wil middels de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) waarborgen dat zorgvragers op goede zorg en op een goede, snelle en laagdrempelige afhandeling van klachten en geschillen kunnen vertrouwen. De Wkkgz is op 1 januari 2016 ingegaan. (Bron: IGZ, 2016)   
€ 58,70

Kenmerken

120 minuten
2 accreditatiepunt + certificaat
365 dagen

 Inhoud

In deze e-learning komt de cursist aan de hand van praktijkvoorbeelden, leerteksten, vragen en verdiepende casuïstiek met de verschillende facetten van de Wkkgz in aanraking.

Doel:
Na het doorlopen van de e-learning heeft de cursist kennis opgedaan van zijn rechten en plichten binnen de wet- en regelgeving van de Wkkgz.

​Doelgroep:
Deze e-learning is bedoeld voor zorgverleners die vallen onder de Wkkgz en is aangevuld met extra casuïstiek voor de huisartsenpraktijk.

Inhoud:
De e-learning is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

  •  Test uw kennis (met studieadvies)
  •  Voorwoord 
  •  Theorie (met casuïstiek)
  •  Extra verdiepende casuïstiek, die helpen om de kennis van de Wkkgz te vertalen naar de Huisartsenpraktijk situatie 

De cursist kan zelf kiezen welke onderdelen hij doorloopt en in welke volgorde hij dat doet.

Accreditatie:
De gemiddelde studiebelasting is ongeveer 2 uur. De e-learning is geaccrediteerd bij ABAN voor 2 punten, bij de V&VN voor 3 punten en 2 punten bij de NVvPO en NVDA/CADD.

Quote van de accreditatiecommissie'een sterke e-learning met de juiste informatie, goed gedoseerd in een aantrekkelijk "jasje"'.