eHuisartspraktijk.nl

Gezamenlijke besluitvorming

In het zorgproces moeten een zorgvrager en zijn naasten diverse beslissingen nemen over de zorg en behandeling van de zorgvrager.  Het kan dan zijn dat de zorgvrager dit zo lastig vindt, dat hij de beslissing liever aan de zorgverlener overlaat. Het uitgangspunt van gezamenlijke besluitvorming is dat deze beslissingen 45 met de zorgvrager genomen worden, en de zorgverlener de zorgvrager begeleidt in dit proces.
€ 25,-

Kenmerken

45 minuten
1 accreditatiepunt + certificaat
365 dagen

 Inhoud

De cursus start na een korte introductie met een toelichting op het thema ‘gezamenlijke besluitvorming’, waarin de drie fasen van gezamenlijke besluitvorming worden beschreven. Ook de voorwaarden voor gezamenlijke besluitvorming en benodigde gesprekstechnieken worden uitgelegd. Daarna kan de cursist in drie compacte casussen met het thema oefenen. Tot slot is er een praktijkopdracht waarmee de cursist het geleerde in de praktijk kan brengen.
 
Leerdoel
Na het doorlopen van deze cursus heeft de cursist concrete handvatten voor gesprekken met zorgvragers, zodat de cursist hen kan helpen bij het nemen van besluiten en bij het nemen van de regie.
 
Doelgroep
Verplegende en verzorgende medewerkers in verpleeg- en verzorgingshuizen en in de thuiszorg (niveau 2-5) . De cursus is ook heel geschikt voor POH die bezig zijn met persoonsgerichte zorg en kwetsbare ouderen.
 
Doorlooptijd en accreditatie
De doorlooptijd is ongeveer 45 minuten. Geaccrediteerd bij V&VN.  Accreditatie bij NVvPO is aangevraagd.