eHuisartspraktijk.nl

Epilepsie en verstandelijke gehandicapten in de ANW

Epilepsie is de meest voorkomende chronische neurologische aandoening.In Nederland heeft ongeveer één op de honderdvijftig mensen een vorm van epilepsie. Die verhouding is bij mensen met een verstandelijke beperking zelfs één op de drie.  
€ 71,-

Kenmerken

60 minuten
1 accreditatiepunt + certificaat
365 dagen

 Inhoud

Na het volgen van de cursus “Epilepsie en verstandelijk gehandicapten” kunt u diverse vormen van epilepsie herkennen die bij verstandelijk gehandicapten kunnen optreden. Ook weet u welke stappen u kunt ondernemen in de behandeling van een epileptische aanval en bent u bekend met de status epilepticus bij deze patiëntgroep.

In deze cursus wordt nog de oude aanvalsclassificatie gebruikt. De nieuwe aanvalsclassificatie is hier te vinden. Dit zal bij de revisie van deze cursus aangepast worden.

De cursus start met een pre-toets; dit is een diagnostische toets om vooraf uw basiskennis vast te stellen. Uw antwoorden worden voorzien van feedback. De cursus bestaat uit vier verschillende delen. Het eerste deel, met de titel “De eerste aanval”, start met een inleiding en een praktijkgerichte casus. Daarna volgt de theoretische uitleg voorzien van video’s die verschillende epileptische aanvallen tonen. Na afloop worden deze aanvallen geanalyseerd. Binnen de theorie is veel ruimte voor verdiepende informatie.

De andere drie delen van deze cursus kennen een soortgelijke opbouw, waarin casuïstiek en theorie elkaar afwisselen ondersteund met schema’s, tekeningen en vragen. De cursus sluit af met een toets, waarmee u uw opgedane kennis kunt testen. Bent u niet geslaagd voor de toets, dan kunt u deze twee keer herkansen.

Accreditatie:
De cursus is geaccrediteerd voor Artsen Cluster 1 (ABC1) en gebaseerd op de richtlijn “Epilepsie”. Deze richtlijn is geautoriseerd door onder andere de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN), de Nederlandse Vereniging voor Kinderneurologie (NVKN),de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG) en de Epilepsievereniging Nederland (EVN).