eHuisartspraktijk.nl

ECG maken en lezen, niveau 4

Met een ECG kunt u de elektrische activiteit van het hart van uw patiënt registreren. Afwijkingen in het ECG kunnen wijzen op afwijkingen van de hartspier, het prikkel-geleidingssysteem en de bloedvoorziening van het hart. Om een ECG te kunnen maken en lezen, is het  belangrijk dat u op de hoogte bent van de functie van het hart en de daarbij horende anatomie en fysiologie.   
€ 35,-

Kenmerken

90 minuten
1 accreditatiepunt + certificaat
365 dagen

 Inhoud

Voor wie: 
De cursus ECG Maken en Lezen is gericht op zorgverleners (praktijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners en doktersassistenten) die ECG’s maken en meer willen weten over het lezen van ECG's.

Accreditatie: 
De cursus is geaccrediteerd bij de V&VN, NVvPO en KABIZ.

Het theoriegedeelte is opgebouwd uit de onderdelen: Vorming en Lezen. Onderwerpen die hierin aan de orde komen zijn onder andere anatomie van het hart, bloedsomloop, hartcyclus, ECG registratie, standaard ECG, aanbrengen van elektrodes, een goed ECG, storingen in het ECG, ECG interpretatie, waaronder frequentie berekenen,(ventrikel) ritmestoornissen, extrasystolen, afwijkingen ST-segment.

De cursus sluit af met een toets en eventuele herkansingen.