eHuisartspraktijk.nl

Depressie

Een depressie is een stemmingsstoornis waarbij een sombere stemming en een verstoorde gemoedstoestand de overhand hebben. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben voor het algemeen functioneren van een zorgvrager.
€ 25,-

Kenmerken

60 minuten
1 accreditatiepunt + certificaat
365 dagen

 Inhoud

De cursus bestaat uit verschillende onderdelen: een zelftest om inzicht te krijgen in hoeveel je al weet over depressie, de theorie en een ervaringsverhaal. Daarna volgen drie casussen om de theorie toe te passen in situaties van zorgvragers, en een praktijkopdracht om in de praktijk met de lesstof te oefenen. Je sluit de cursus af met een toets en eventueel een herkansing of tweede herkansing.

Leerdoel
Na het doorlopen van deze cursus heeft de cursist inzicht in wat een depressie is, wat een depressie betekent voor de zorgvrager en zijn naasten en welke aandachtspunten als zorgverlener belangrijk zijn bij een depressie.

Voor wie:
Medewerkers VVT niveau 3 en 4, praktijkondersteuners en doktersassistenten.

Accreditatie:
De doorlooptijd van de cursus is ongeveer 1 uur. Geaccrediteerd bij V&VN, NVvPO en NVDA/CADD