eHuisartspraktijk.nl

Depressie

Met deze e-learning krijgt u inzicht in wat een depressie is, wat een depressie betekent voor de zorgvrager en welke aandachtspunten voor jou als zorgverlener belangrijk zijn bij een depressie.
€ 25,-

Kenmerken

60 minuten
1 accreditatiepunt + certificaat
365 dagen

 Inhoud

De e-learning 'Depressie' is voor zorgverleners die individueel of in een team zorg bieden aan zorgvragers met een depressie. Deze zorg kan geboden worden in verpleeghuizen, verzorgingstehuizen, dagopvang, vormen van kleinschalig wonen en de thuiszorg.

Doel:
Met deze module krijgt u inzicht in wat een depressie is, wat een depressie betekent voor de zorgvrager en welke aandachtspunten voor jou als zorgverlener belangrijk zijn bij een depressie.

Voor wie:
Medewerkers VVT niveau 2, 3 en 4, praktijkondersteuners en doktersassistenten.

Inhoud:
De e-learning bestaat uit een quiz, theorie, drie oefencasussen, ervaringsverhaal, praktijkopdracht en een overzicht van de theorie. De e-learning sluit af met een toets.

Accreditatie:
De doorlooptijd van de cursus is ongeveer 1 uur. Geaccrediteerd bij V&VN, NVvPO en NVDA/CADD