eHuisartspraktijk.nl

Compressief zwachtelen

Zwachtelen omvat de behandeling van oedeem met een verband, meestal toegepast aan de benen. Het verband zorgt voor drukverhoging in het weefsel, waardoor vocht uit het weefsel wordt gedreven. Is het vocht weggezwachteld, dan kunnen therapeutische elastische kousen worden aangemeten.  Compressief zwachtelen verbetert de doorbloeding op korte termijn. 
€ 28,-

Kenmerken

120 minuten
1 accreditatiepunt + certificaat
365 dagen

 Inhoud

Voor wie:
Praktijkmedewerkers die betrokken zijn bij de ouderenzorg en zorgvragers met Diabetes mellitus of CVRM, praktijkverpleegkundigen, -ondersteuners en doktersassistenten.

Accreditatie:
Geaccrediteerd bij V&VN (2 pnt) en NVDA/CADD (1 pnt).

Doel:
Na het volgen van deze e-learning module heb je kennis over en inzicht in de anatomie en fysiologie, indicaties, verschijnselen, contra-indicaties, materialen, technieken en complicaties in relatie tot compressief zwachtelen. Ook kun je de cliënt professioneel over compressief zwachtelen informeren.

Het accent van deze cursus ligt op de aandachtspunten bij compressief zwachtelen van een cliënt volgens de CBO-methode. In deze onderdelen is ook algemene basiskennis van de anatomie, fysiologie en pathologie over de het veneus-, lymfatisch- en arteriële stelsel verwerkt. De inhoud van deze cursus is opgebouwd rond casussen en oefeningen die gebaseerd zijn op de dagelijkse praktijk van de cursist. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van foto’s, film en animaties.