eHuisartspraktijk.nl

Bedrijfshulpverlening - BHV

De cursus is een basisopleiding voor het bewaken van de veiligheid van mensen in een organisatie. De theorie is opgebouwd uit de hoofstukken: BHV-organisatie, de bedrijfshulpverlener, communicatie, brand, brandmelding, blussen en blusmiddelen, ontruiming, brandmeester en nazorg. De wetgeving, procedures en protocollen worden waar van toepassing in de theorie behandeld en zijn als samenvatting in een visual beschikbaar. De cursus sluit af met een toets, een herkansing en eventueel een tweede herkansing.
€ 25,-

Kenmerken

60 minuten
1 accreditatiepunt + certificaat
365 dagen

 Inhoud

Voor wie:
De training is geschikt voor iedereen die in een BHV team (gaan) werken.

Doel:Na afloop van de cursus is de cursist op de hoogte van de taken en bevoegdheden van een BHV'er, kent hij de BHV-organisatie en weet wat zijn taken zijn bij een brandmelding, het blussen van brand en eventuele ontruiming.

Accreditatie:
De module is voor 1 punten geaccrediteerd bij V&VN en voor 1 punt bij NVvPO .

KABIZ: Bedrijfshulpverlening is uitgesloten van punten voor de deskundigheidsbevordering voor de doktersassistenten omdat dit te algemeen is en niet beroepsgericht.