eHuisartspraktijk.nl

BHV - Niet-spoedeisende Eerste Hulp

Na het doorlopen van de module is de cursist in staat om de theorie behorende bij Niet-spoedeisende Eerste Hulp te reproduceren en eventueel toe te passen in de praktijk.
€ 25,-

Kenmerken

90 minuten
1 accreditatiepunt + certificaat
365 dagen

 Inhoud

Voor wie: 
Iedereen

Opbouw: 
De e-learning bestaat uit test jezelf, theorie en toets.

In deze e-learning komen de kennis en vaardigheden aan bod die jij nodig hebt bij het verlenen van NIET-spoedeisende Eerste Hulp.

Doel: 
Na het doorlopen van de e-learning kun je de aanpak voor het verlenen van Eerste Hulp bij

  • oogletsels
  • kneuzingen en verstuikingen
  • uitwendige wonden
  • botbreuken, ontwrichtingen en wervelletsels
  • brandwonden

toepassen en/of uitvoeren.

Start met Test jezelf of met één van de casussen behorende bij de vijf verschillende onderwerpen.

Overig: 
De doorlooptijd van de e-learning is ongeveer 1,5 uur. De module is geaccrediteerd bij V&VN en KABIZ.