eHuisartspraktijk.nl

Algemene farmacologie

Iedereen die in de zorg werkzaam is wordt geconfronteerd met het gebruik van medicijnen. Zorgvragers verwachten duidelijke informatie over het correct gebruik, de mogelijke bijwerkingen en antwoorden op vragen over medicijngebruik.   
€ 25,-

Kenmerken

100 minuten
1 accreditatiepunt + certificaat
365 dagen

 Inhoud

Voor wie:
De cursus Algemene Farmacologie is bedoeld voor alle praktijkmedewerkers, betrokken bij het voorschrijven/ herhalen van medicijnen; praktijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners en doktersassistenten. (MBO, BBL en HBO).

Doel:
Na het volgen van deze module zijn uw medewerkers in staat de zorgvrager te informeren over begrippen en principes van de farmacologie.

Accreditatie:
De module is geaccrediteerd door de V&VN, NVvPO en KABIZ

Deze cursus ondersteunt de module Psychofarmaca. De module Algemene Farmacologie sluit goed aan op de vraag uit de praktijk om hulp bij het opfrissen van de basiskennis van medewerkers. Algemene Farmacologie is de eerste in een serie waarin de medicatie van de orgaanstelsels van het lichaam aan de orde komen. 

De e-learning module Algemene Farmacologie is opgebouwd uit een aantal onderdelen; Algemene Farmacologie, het recept, farmacokinetiek en -dynamiek, doseringen en ADME (Absorptie, Distributie, Metabolisme en Excretie).

Daarnaast kent deze module een pretoets en een posttoets.