eHuisartspraktijk.nl

Advanced Life Support - ALS

Reanimatie is het opheffen van een circulatie- en/of ademhalingsstilstand. Reanimatie begint met Basic Life Support (BLS) en gaat verder met Advanced Life Support (ALS). Voor ALS zijn richtlijnen opgesteld door de European Resuscitation Council (ERC) en de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR).  Verder heeft elke instelling zijn eigen reanimatieprotocol met betrekking tot ALS toegespitst op de logistiek en randvoorwaarden van de instelling. Advanced Life Support is een handeling die meestal in het ziekenhuis door een ALS-team wordt uitgevoerd.   
€ 25,-

Kenmerken

90 minuten
2 accreditatiepunt + certificaat
365 dagen

 Inhoud

Inhoud 
De cursus start met een korte introductie. In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod: algoritmes, medicatie, techniek van defibrillatie, assisteren bij intuberen, ventilatie, samenwerking en taakverdeling in een ALS-team, defibrillatie, postreanimatie- en nazorg en de COVID-19 aanpassingen.  

De cursus sluit af met een toets en eventuele herkansingen. 

Leerdoel 
Na het doorlopen kan de cursist alle stappen van een reanimatieproces benoemen.  

Doelgroep 
Verzorgenden (IG) en verpleegkundigen (IC/SEH/CCU) 

Doorlooptijd en accreditatie 
De doorlooptijd is ongeveer 1,5 uur. Geaccrediteerd bij V&VN.