eHuisartspraktijk.nl

Aanpak ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling is onacceptabel, maar helaas ook moeilijk herkenbaar. Vaak hebben zorgverleners hiervoor niet voldoende kennis. 
€ 25,-

Kenmerken

60 minuten
1 accreditatiepunt + certificaat
365 dagen

 Inhoud

Voor wie:  
Een basis cursus voor iedereen die betrokken is bij de zorg voor ouderen.

De e-learning is gebaseerd op de richtlijnen van het Steunpunt Huiselijk Geweld. 

Doel
De cursist wordt uitgedaagd om na te denken over situaties van ouderenmishandeling in zijn eigen (werk)omgeving en de concrete aanpak van ouderenmishandeling. Na het volgen van deze module kan de cursist beschrijven welke vormen van ouderenmishandeling voorkomen, herkennen wat signalen van ouderenmishandeling zijn en uitleggen wat de meldcode bij ouderenmishandeling inhoudt. Bovendien kan de cursist een situatie van ouderenmishandeling aanpakken volgens het vijfstappenplan, waarbij ouderenmishandeling op de juiste plaats wordt gemeld.

Accreditatie: 
Geaccrediteerd bij V&VN, NVvPO en bij NVDA/CADD.

Deze module bestaat uit theorie met casuïstiek en een toets ter beeldvorming en reflectie. In deze module wordt uiteraard de meldcode behandeld: dit is een stappenplan waarin is omschreven hoe men kan omgaan met signalen van ouderenmishandeling en het melden daarvan. Alle vijf stappen van het stappenplan komen aan bod. De module wordt afgesloten met een toets, bestaande uit tien meerkeuzevragen. Aan deze toets is geen score of verder gevolg verbonden: via de toets kan de cursist oefenen, waarbij de gegeven antwoorden direct op juistheid kunnen worden gecontroleerd.