eHuisartspraktijk.nl

ADEPD Masterclass

De cursus ADEPD masterclass is het logische vervolg op de e-learning module ADEPD awareness. De makers van deze cursus hebben naar aanleiding van vragen collega’s een masterclass ADEPD verzorgd en deze omgebouwd tot e-learning. De uitgangspunten hierbij zijn: Wat betekent ADEPD voor de waarneemsituatie? Herhaling van begrippen als Professionele Samenvatting en ICPC-code blijken noodzakelijk. Wat zijn de gevolgen van ADEPD voor twee veel gebruikte EPD’s in de regio (Promedico en Medicom). Ook ADEPD Masterclass is ontwikkeld met de huisartsendienst Twente-Oost en huisartsenpost Hengelo.
€ 58,20

Kenmerken

60 minuten
1 accreditatiepunt + certificaat
365 dagen

 Inhoud

Voor wie: 
De cursus is gericht op medewerkers van huisartspraktijk en dokterspost, zoals de huisartsen, doktersassistenten en praktijkondersteuners en iedereen die een patiëntendossier in een van de twee genoemde EPD’s wil vormen.

Doel:
De cursus ADEPD masterclass heeft tot doel u te informeren over de gevolgen van ADEPD en met name episode gericht registreren (EGR)registreren bij twee veel gebruikte EPD’s

Accreditatie:  
Geaccrediteerd bij V&VN, NVvPO en NVDA/CADD

De ADEPD richtlijnen zijn relevant voor de huisarts en de praktijkmedewerkers bij de registratie van medische gegevens in het eigen EPD. In deze ADEPD masterclass passeren de basisbegrippen van adequate dossiervorming nogmaals de revue, zoals; SOEP, ICPC-codes, PS, de knelpunten bij EGR. Daarna krijgt u de keuze tussen Promedico of Medicom om veel uitgevoerde handelingen met de episodes, de episodelijsten en een drietal specifieke functies te bekijken en te oefenen.