eHuisartspraktijk.nl

ABCDE-beoordeling en urgentiedenken

Triage is het beoordelen van de urgentie van de hulpvraag. Als triagist beoordeel je door wie, op welke plaats en op welk moment deze hulp geleverd moet worden. Het is daarbij belangrijk dat je de juiste vragen weet te stellen om een goed beeld te krijgen van de ernst van de klacht en de situatie van de patiënt.
€ 78,-

Kenmerken

1 minuten
1 accreditatiepunt + certificaat
365 dagen

 Inhoud

In deze cursus leer je het verschil tussen urgentiedenken en diagnosedenken. De gespreksroute van het triagegesprek komt dan aan bod. Vervolgens ligt de focus van de cursus op fase 1 van hoog en laag urgente gesprekken en daarna op fase 2 en 3 van hoog urgente gesprekken. Daarnaast leer je hoe je regie kunt houden in het gesprek en wat de juiste vragen hierbij zijn.

Opbouw

Je oefent met het toepassen van de theorie in casussen. Je sluit de cursus af met een toets van 15 meerkeuzevragen. Hierna volgt eventueel één herkansing.

Leerdoel

In deze cursus leer je aan de hand van de gespreksroute hoe een telefonisch triagegesprek verloopt en welke vragen in welke situatie het meest passend zijn om te stellen.

Doelgroep

De cursus is voor triagisten in opleiding op een huisartsenpost.

Doorlooptijd

De cursus zal inclusief de toets ongeveer een uur duren.

Accreditatie

De cursus is met 1 punt geaccrediteerd bij KABIZ/NVDA.

Om uw accreditatiepunten bij te schrijven in het register ontvangen wij na het positief afronden van de e-learning graag uw naam en KABIZ nummer. U kunt dit mailen naar info@ehuisartspraktijk.nl t.a.v. Sophia Grootes.

 Deze e-learning is onderdeel van een opleidingstraject van Latona: 'Opleiding tot triagist' .

 Voor meer informatie en het volgen van het gehele traject: klik hier.

 In deze cursus wordt de basis gelegd voor al uw verdere denken en handelen als triagist.