eHuisartspraktijk.nl

1e fysieke triage

Indien een patiënt levensbedreigend ziek is, sta je liever niet met handen in het haar toe te kijken. In deze e-learning gaan we in op eerste handelingen bij levensbedreigende aandoeningen. Er wordt vanuit gegaan dat de basiskennis van ABCDE en urgentiedenken bekend is. 
€ 35,-

Kenmerken

60 minuten
1 accreditatiepunt + certificaat
365 dagen

 Inhoud

De focus ligt op de volgende handelingen:

  • Stabiele zijligging, jaw thrust, kinlift, bij aspiratie: rugslagen en buikstoten.
  • Ademhaling beoordelen: frequentie en borstkasbewegingen, meten saturatie, zuurstof toedienen met hulp van non-rebreathing mask
  • Beoordeling kleur gelaat, pols tellen, bloeddruk meten, capillairy refill.
  • AVPU score gebruiken bij bewusteloosheid, adviezen bij epileptisch insult
  • Temperatuur meten en glucose meting

Leerdoelen:
Opfrissen ABCDE kennis en vertrouwd raken met de handelingen die gedaan kunnen worden bij een patiënt met levensbedreigende aandoening.

Doelgroep:
Deze e-learning is bedoeld voor (dokters)assistenten.

Accreditatie:
De e-learning is voor 1 uur geaccrediteerd door NVDA/CADD. Om uw accreditatiepunten bij te schrijven in het register ontvangen wij na het positief afronden van de e-learning graag uw naam en KABIZ nummer. U kunt dit mailen naar info@ehuisartspraktijk.nl t.a.v. Sophia Grootes.

Na aanschaf krijg je 1 jaar toegang tot deze e-learning.

Deze e-learning kan worden gezien als een vervolg op de door ons aangeboden e-learning “ABCDE telefonische triage”.