eHuisartspraktijk.nl

Palliatieve sedatie

Zorg rond het levenseinde: palliatieve sedatie. Steeds vaker wordt palliatieve sedatie toegepast in het sterfproces. Regelmatig is de huisarts hierbij betrokken. Waar moet de huisarts op letten bij de voorbereiding, uitvoering en nazorg van palliatieve sedatie? Wat zijn refractaire symptomen? Op die vragen geeft Sander de Hosson, longarts en specialist in palliatieve zorg, antwoord in deze geaccrediteerde e-learning.
€ 49,50

Kenmerken

60 minuten
1 accreditatiepunt + certificaat
365 dagen

 Inhoud

Na bestudering van deze module:

  • kent u de belangrijkste vormen van palliatie rond het sterfbed.
  • kent u de indicaties (refractaire symptomen) om palliatieve sedatie toe te passen.
  • heeft u inzicht in toepassing van palliatieve sedatie.
  • kent u de procedures van acute palliatieve sedatie.

Accreditatie:
Deze module is geaccrediteerd door ABC1 (ID nummer) 316445). U ontvangt hiervoor 1 accreditatiepunt.

Deze e-learning is ontwikkeld door uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum, autheur:Sander de Hosson, longarts en specialist in palliatieve zorg.

De module is ook te maken op een tablet.