eHuisartspraktijk.nl

Atriumfibrilleren

Tot voor kort waren de meeste patiënten met atriumfibrilleren (AF) onder controle bij de cardioloog. In het kader van substitutie worden patiënten met stabiel atriumfibrilleren steeds vaker terugverwezen naar de huisarts. Hoe vaak moeten deze patiënten gezien worden en waar moet de huisarts in zo’n geval op letten? En als u zelf een patiënt vindt met een onregelmatige pols, welk diagnostisch traject moet er dan volgen? Als er sprake blijkt van atriumfibrilleren, moet de patiënt dan een keer langs de cardioloog?
€ 49,50

Kenmerken

60 minuten
1 accreditatiepunt + certificaat
365 dagen

 Inhoud

Na het afronden van deze e-learning:

  • kent u op hoofdlijnen de inhoud van de NHG-Standaard en weet u op welke punten de aanbevelingen afwijken van de cardiologenrichtlijn;
  • weet u hoe u de diagnose AF stelt;
  • weet u welke patiënten dienen te worden verwezen naar de 2e lijn;
  • weet u welke vorm van antistolling uw patiënt nodig heeft;
  • weet u waarop u moet letten bij de controles van uw patiënt;
  • bent u in staat een groot deel van de AF-patiënten zelfstandig te behandelen en te begeleiden

Accreditatie:
De accreditatie is voor 1 punt toegekend door ABC1 onder nummer 253968. Deze wordt automatisch bijgeschreven via PE-Online.

Deze e-learning is ontwikkeld door uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum. Auteur: Leo Wielaart.

Deze e-learning is ook te maken op een tablet.