eHuisartspraktijk.nl

Urineweginfecties

Urineweginfecties komen vaak voor in de huisartsenpraktijk. Om de diagnose te kunnen stellen, is betrouwbare diagnostiek nodig. Om goed te kunnen behandelen is het van belang om risicogroepen te herkennen en te weten wat voor extra diagnostiek er bij hen nodig is en of er een andere behandeling geïndiceerd is. In de praktijk en vooral op de huisartsenposten blijkt de diagnostiek van urineweginfecties niet altijd conform de NHG-Standaard te verlopen. Bij de behandeling blijkt er niet altijd rekening te worden gehouden met risicogroepen. Daarnaast willen urineweginfecties nog weleens recidiveren. Wat zijn oorzaken hiervoor en hoe is het te behandelen? Kaderhuisarts Urogynaecologie Doreth Teunissen neemt de huisarts, aan de hand van casuïstiek, mee in de diagnostiek en behandeling van urineweginfecties.
€ 49,50

Kenmerken

60 minuten
1 accreditatiepunt + certificaat
365 dagen

 Inhoud

Leerdoelen:
Na het volgen van deze module...

  • weet u welke patiënten tot een risicogroep behoren en waarom;
  • weet u wat man/vrouw verschillen zijn wat betreft urineweginfecties;
  • weet u hoe urinediagnostiek het meest nauwkeurig kan worden uitgevoerd;
  • weet u bij welke patiënten lichamelijk onderzoek en een kweek wordt aanbevolen;
  • weet u wat de behandeling is van urineweginfecties bij de ongecompliceerde urineweginfecties, gecompliceerde urineweginfecties en bij de verschillende risicogroepen;
  • weet u wat onderliggende oorzaken kunnen zijn van recidiverende urineweginfecties;
  • weet u wat de behandelingsmogelijkheden zijn bij recidiverende urineweginfecties.

Accreditatie:
De accreditatie is voor 1 punt toegekend door ABC1. Deze wordt automatisch bijgeschreven via PE-Online.

Deze e-learning is ontwikkeld door uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum. Auteur: dr. Doreth Teunissen, kaderhuisarts Urogynaecologie. 
 
De e-learning is ook te maken op een tablet.