eHuisartspraktijk.nl

DOAC's in de huisartsenpraktijk

Recent heeft het NHG een nieuw standpunt anticoagulantia gepubliceerd, waarbij er geen voorkeur meer aangegeven wordt voor de cumarinederivaten. De DOAC’s worden sindsdien ook vergoed op recept van de huisarts, wat een aantal verwijzingen naar de specialist overbodig zal maken. Maar wat zijn de voor- en nadelen en de (contra-) indicaties van de diverse DOAC’s? Hoe lang moeten deze middelen voorgeschreven? Zijn er interacties met andere geneesmiddelen? Welke voorwaarden worden gesteld als de huisarts een recept wil voorschrijven? In deze nascholing wordt besproken waar de huisarts rekening mee moet houden als hij deze middelen initieert of herhaalt.
€ 49,50

Kenmerken

60 minuten
1 accreditatiepunt + certificaat
365 dagen

 Inhoud

Na het afronden van deze e-learning weet u:

  • beknopt hoe de stolling van het bloed plaats vindt;
  • welke DOAC’s er in Nederland op de markt zijn;
  • waar deze middelen en de cumarinederivaten aangrijpen op de stolling;
  • wat de aanbevelingen van de NHG zijn ten aanzien van het voorschrijven van DOAC’s door huisartsen;
  • wat de indicaties zijn voor het voorschrijven van DOAC’s;
  • wat de dosering is van de DOAC’s;
  • wat de contra-indicaties  en bijwerkingen zijn van de DOAC’s;
  • hoe u in de huisartspraktijk DOAC’s veilig kan herhalen,starten en vervolgen;
  • wat u moet doen als een patiënt met een DOAC en ernstige bloeding heeft.

Accreditatie:
Accreditatie is voor 1 punt toegekend door ABC1, deze wordt automatisch bijgeschreven via PE-Online.

Deze e-learning is ontwikkeld door uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum.