eHuisartspraktijk.nl

Privacybescherming & Informatiebeveiliging Doktersassistenten en Praktijkondersteuners

Zorgvuldig omgaan met privacygevoelige informatie is aan de orde van de dag voor medewerkers in huisartsenpraktijken. Vanaf mei 2018 is de nieuwe Europese privacywetgeving (AVG) van kracht. Deze stelt belangrijke eisen aan hoe medewerkers in huisartsenpraktijken met privacy moeten omgaan. Overtreding van deze wet kan zorgen voor hoge boetes en persoonlijke vervolging.  
€ 25,-

Kenmerken

30 minuten
1 accreditatiepunt + certificaat
365 dagen

 Inhoud

Doel van deze cursus is bewustwording bij medewerkers in huisartsenpraktijken van de noodzaak van het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens tijdens het werk. Hiernaast leert de medewerker aan de hand van casuïstiek, vragen en feedback de belangrijkste gedragsregels om aan de privacywetgeving te voldoen. 

Doelgroep 
Deze cursus is gemaakt voor doktersassistenten en praktijkondersteuners, maar eigenlijk leerzaam voor alle medewerkers in de huisartsenpraktijk! 

Inhoud 
De cursus heeft de opbouw van vijf werkdagen. De cursist komt op elke werkdag in aanraking met alledaagse situaties waarin de privacybescherming en informatiebeveiliging (mogelijk) in gevaar zijn. De cursist kiest op welke manier hij zou handelen in de gegeven situaties en leert meer over de geldende regels.  

Toets  
De cursus wordt afgesloten met een toets. Hierna volgt eventueel een herkansing.

Studieduur 
Het doorlopen van deze cursus duurt 20 tot 30 minuten. 

Accreditatie is verleend door V&VN, NVvPO en NVDA/CADD.