eHuisartspraktijk.nl

Decubitus

Decubitus kan ernstige afwijkingen aan de huid en onderliggend weefsel tot gevolg hebben. Het is daarom belangrijk om decubitus te voorkomen. In het geval de zorgvrager toch decubitus ontwikkelt, moet u weten wat de beste behandeling is om de decubitus te genezen of verergering tegen te gaan.  
€ 23,20

Kenmerken

60 minuten
1 accreditatiepunt + certificaat
365 dagen

 Inhoud

Doel:
De cursist kan na afloop van de cursus benoemen hoe decubitus voorkomen, herkend en behandeld kan worden.

Doelgroep:
Verpleegkundigen, praktijkondersteuners en verzorgenden.

Accreditatie:
De cursus is voor 1 punt geaccrediteerd bij de V&VN.