eHuisartspraktijk.nl

Delier

De e-learning ‘Delier’ is voor zorgverleners die individueel of in een team zorg bieden aan zorgvragers met een delier. Na het doorlopen van deze e-learning heb je inzicht in wat een delier is, wat een delier betekent voor de zorgvrager en welke aandachtspunten voor jou als zorgverlener belangrijk zijn bij ouderen met een delier.  
€ 25,-

Kenmerken

60 minuten
1 accreditatiepunt + certificaat
365 dagen

 Inhoud

Je doet hierbij onder andere kennis op over:

  • hoe je als zorgverlener een delier kunt herkennen; 
  • hoe je je benadering van een zorgvrager met een delier zo goed mogelijk op hem afstemt;
  • waarop je als zorgverlener alert moet zijn bij een zorgvrager met een delier.

De e-learning bestaat uit een quiz, theorie, oefencasussen en een ervaringsverhaal (audio).

Accreditatie:
Deze module is geaccrediteerd bij V&VN, NVvPO en NVDA/CADD.