eHuisartspraktijk.nl

Venapunctie

Het verrichten van een venapunctie mag alleen door een bevoegd persoon, in opdracht van een arts. Het puncteren van een vene wordt gedaan voor het toedienen van intraveneuze medicatie, het plaatsen van een veneuze canule of het afnemen van bloed. In de e-learning training Venapunctie wordt uitsluitend het afnemen van bloed via een venapunctie behandeld. 
€ 35,-

Kenmerken

60 minuten
1 accreditatiepunt + certificaat
365 dagen

 Inhoud

Voor wie:
De e-learning venapunctie is bedoeld voor verpleegkundigen, verzorgenden, doktersassistenten, praktijkondersteuners die deze Voorbehouden handeling uitvoeren. 

Accreditatie
Deze module is geaccrediteerd bij V&VN, NVvPO en KABIZ. 

Doel:
Na afloop van de training bent u op de hoogte van de theorie rondom het uitvoeren van een venapunctie en kunt u informatie geven over relevante anatomie, indicaties, risico’s en contra-indicaties. Deze e-learning is bedoeld als bijscholing dit is niet voldoende om bekwaam te raken in het uitvoeren van de handeling. Hiervoor is een aanvullende praktijktoets noodzakelijk.