eHuisartspraktijk.nl

Bedrijfshulpverlening - BHV

Bedrijfshulpverlening (BHV) is een basisopleiding om de veiligheid van mensen in een bedrijf te bewaken, dus ook in een ziekenhuis of GGZ instelling. In deze zorg omgevingen zijn relatief grote groepen mensen aanwezig met een lage zelfredzaamheid. De meeste patiënten, cliënten en bezoekers zijn bovendien niet bekend zijn met het gebouw. Deze basisopleiding geeft specifieke vaardigheden aan de bedrijfshulpverlener. Deze e-learning training wordt onder andere ingezet in het Kennemer Gasthuis.
€ 25,-

Kenmerken

120 minuten
1 accreditatiepunt + certificaat
365 dagen

 Inhoud

Voor wie:
De training is geschikt voor iedereen die in een BHV team (gaan) werken.

Doel:
De training Bedrijfshulpverlening (BHV) behandelt de taken van de BHV'er bij calamiteiten, met de nadruk op het voorkomen en bestrijden van brand.

De e-learning training kent een theoriegedeelte welke is opgebouwd uit de onderdelen:  BHV Organisatie, Brand, Voorbereiding, Uitvoering en Achteraf. De training gaat in op wetgeving, taakgebieden van een BHV’er en de BHV ploeg, en de organisatie van BHV. Ook wordt ingegaan op brandpreventie en brandbestrijding, blusmaterialen, protocollen, gevaarlijke stoffen en alarmering. Tot slot worden zaken als evacuatie, communicatie en opstarten na een calamiteit behandeld.

Accreditatie:
De module is voor 2 punten geaccrediteerd bij V&VN en voor 1 punt bij NVvPO en NVDA/CADD